Besparing door stopzetting zaalhuur door BV-Sport

In de nieuwsbrief van juli meldden wij dat er een kleine besparing in onze lopende kosten was. Omdat
BV Sport de zaalhuur vanaf eind maart had stopgezet. Voor de trainingen op de voetbalvelden
hebben wij wel huur moeten betalen. De besparing in deze periode is € 1,25 per lesuur per lid. Als u
wilt kunt u € 1,25 van ons terugkrijgen. Heeft u bijvoorbeeld 4 lesuren per week, dan is het 4x € 1,25.
Wilt u dit? Mail dan uw verzoek naar ledenadministratie@udi-warga.com vermeld dan duidelijk uw
naam en/of de naam van het lid en in welke lesgroep u zit.

Dit bericht is geschreven door gregor op 8 september 2020 om 20:58